Tracking cookies

Om onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies (en vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou verzamelen en jouw internetgedrag binnen (en mogelijk ook buiten) onze website volgen. Als je hier mee akkoord gaat plaatsen we deze trackingcookies.

Ja, ik geef toestemmingNee bedankt
Zoek op naam, nummer, kenmerk...
Categorieën

www.buzaglo.nl en uw gegevens

Buzaglo B.V. vindt het belangrijk dat u weet hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. In deze privacy policy geven wij weer welke persoonsgegevens wij eventueel kunnen gebruiken.

Onze website is goed beveiligd door een gecertificeerde hosting en voorzien van een SSL versleuteling. SSL is de wijze om verbindingen tussen browsers en webservers te beveiligen. Door de verbinding met SSL te beveiligen, wordt de veiligheid op 2 manieren verbeterd:

 • Door versleutelen van de data die tussen de browser en de server wordt uitgewisseld.
 • Door controle of de website waarmee men verbinding heeft wel de website is waarmee men verbinding denkt te hebben.

U herkent een SSL-verbinding als het webadres in de browser begint met “https”.

Hieronder leest u verder hoe wij omgaan met uw gegevens. Heeft u vragen? Heeft u suggesties? Neem contact met ons op.

Buzaglo B.V., gevestigd aan de Rondebeltweg 20,1329 BA te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.buzaglo.nl
Buzaglo B.V.
Rondebeltweg 20 
1329BA Almere 
T +31 (0)36 52 10 100
info@buzaglo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buzaglo B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • KVK nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Buzaglo B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Buzaglo B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buzaglo B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Buzaglo B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam : maximaal 7 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
 • Adresgegevens : maximaal 7 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
 • Telefoonnummer : maximaal 7 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
 • E-mailadres : maximaal 7 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch : maximaal 7 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
 • Bankrekeningnummer : maximaal 7 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;

Delen van persoonsgegevens met derden

Buzaglo B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Buzaglo B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buzaglo B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@buzaglo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Buzaglo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Buzaglo B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@buzaglo.nl.